Norrorts Yoga & Hälsa

Yogautbildningar

Hatha yoga utbildning med European Yoga Alliance 200h eller 500h med möjlighet till certifiering.

Du kan välja att gå en 200-tim grundutbildning med möjlighet till certifiering och sedan lägga till vidareutbildningen på 300-tim med certifiering eller boka båda delarna 500-tim samtidigt och spara 8.125kr. Utbildningen består i grunden av Hatha Yoga med certifiering via European Yoga Alliance.  

Kursstart Bas: 200 timmar / Höst -23

Kursstart Forts: 300 timmar / Vår -24

Basutbildning
200 timmar

33.000 :-

(ex moms)

Vidareutbildning
300timmar

41.500 :-

(ex moms)

Hela utbildningen
500 timmar

68.000 :-

(ex moms)

Kursbetalningen går att dela upp. Litteratur ingår i utbildningspriset.

YOGA

En väg till frihet!

Vi har glädjen att erbjuda dig en av Sveriges mest gedigna yogalärarutbildningar som leder till både diplom och certifikat. 

Denna gedigna kurs med totalt över 750 studietimmar uppdelade på 24 mån har 500 kontakttimmar och 200 timmars hemmastudier samt 50 timmars assisterande träning.

Utbildningen består i grunden av Hatha Yoga med alternativt en 200 timmars utbildning eller en 500 timmars certifiering via European Yoga Alliance.

Du får lära dig flera Hatha Yoga program i olika nivåer och däri yogapositioner i olika utföranden beroende på personlig tillgänglighet. Det ingår dessutom separata yogaprogram och förståelse för den gravida kroppen och efter förlossningen. I utbildningen ingår också yogaträning för seniorer.

En av de saker som är unikt med denna utbildning är ett stort fokus på att också tryggt kunna verbalt kommunicera yogapositionerna så att eleven inte behöver se på dig som lärare utan istället kan uppleva yogan inifrån. Detta ger dig som lärare möjligheten att röra dig runt i rummet och ägna dig mer åt justeringar/korrigeringar, sk ”hands on undervisning” där det behövs.

Du kommer även få prova på och få kännedom om andra yogaformer såsom yinyoga, flow yoga och core yoga för att enklare kunna orientera dig och dina elever inom yogans olika inriktningar och framväxt.

Upplägg

Utbildningen har totalt 14 kursveckor om 4 dagar samt en 6 dagars träff i retreatformat (internat) som avslutning. Sammanlagt är det 63,5 dagars undervisning och utbildningen ges i en lugn och lantlig miljö på vårt Yoga, Hälsa & Retreat Center i Vallentuna (30min norr om Stockholm). Avslutningsveckan ges på ett annat center i Mellansverige där alla övernattar gemensamt.

För att ge dig gott om tid att utvecklas och mogna in i rollen som yogalärare samt integrera kunskapen i ditt eget liv så löper hela utbildningen över 24 månader. Du praktiserar hemma det du lärt på träffarna och kommer tillbaka med egen erfarenhet vilket är grunden för din utveckling och undervisning.

Träffarna har ett fast dagligt schema för att hjälpa dig förankra den dagliga yogaövningen. Utbildningen är ett inspirerande och närande forum där du utvecklas som person och där yogan växer fram i dig på dina egna villkor. 

Individanpassad undervisning

Alla deltagare (likt alla yogautövare) är olika och har sin egen väg att gå. Detta grundkoncept finns med i undervisningen och lärandet från början med mycket fokus på teknik, hur man utövar asanas själv och hur man lär ut. Yogaövningarna ska passa dig - inte tvärt om. Yogaövningarna ska hjälpa dig minska eventuella obalanser, inte öka dem. Individens behov står alltid i centrum - inte yogapositionen eller klassen. En yogaposition kan antingen öka eller minska din fysiska/mentala hälsa. Detta är beroende av din kroppskonstitution, nuvarande obalans men även din intention och ditt tillvägagångssätt. Detta är något som du lär dig mera av för varje träff så att du tryggt kan öva själv och vägleda andra på ett sätt som ökar hälsa, balans och allmänt välbefinnande.

Upplevelsebaserad Kurs

Din egen yoga och personliga utveckling sker samtidigt

Det är alla delar tillsammans som gör att lärandet blir så utvecklande som möjligt och lätt att ta till sig; yogapositionerna (asanas), yogafilosofin, ayurvedan, meditationen, gruppdiskussionerna, vilan, de dagliga promenaderna, nattsömnen och känslan av att umgås med likasinnade vänner. Men också vår ökade insikt om hur vi utöver yoga, och kommer in till en djupare inre balans som gör dig tryggare och mer förtroende givande för dina elever.

Yoga och Ayurveda

Ayurvedan och yogan är som två syskon. De kompletterar varandra perfekt. Det är mycket vanligt i Indien att en Ayurvedisk hälsorådgivare att ordinerar yogapositioner, meditation, andning och örter "på recept" som en del av konsultationen. Under kursens gång blir du introducerad i Ayurvedans grundprinciper enligt dina egna behov. Du lär dig även att anpassa din livsstil, yogaövning, diet, andning och meditation samt tankeverksamhet så att det stödjer ditt välmående och din hälsa.

Yoga - Förening och Helhet!

Yoga handlar om att leva och andas Yoga var stund och fylla sig själv med sin egen energi och livskraft. Att finna källan till sin tillfredställelse inombords. Yoga är en bred väg som hjälper var och en som närmar sig den med öppet sinne, ödmjukhet och respekt att snabbt och effektivt göra framsteg i sitt liv. 

Själva ordet yoga betyder förening och Yoga är en flertusenårig tradition, en urgammal österländsk vetenskap om människans natur. Om samspelet mellan kropp-ande-sinne-tankar-känslor-andning-omgivning-handling-själ med mera. Yogans väg bär med sig förslag till oss alla hur vi kan leva med optimal och total hälsa harmoni balans och inre tillfredställelse. Hathayoga är vidare en av flera grenar inom yoga och den mest utbredda i världen idag. Det är en fysisk yoga och kännetecken är de positioner, så kallade asanas, utövaren intar och andas i på varierande vis. Viktigt och värt att veta är dock att själva utövandet av dessa asanas endast är en del i en större helhet. En helhet du kommer att få lära dig om under denna vår yogalärarutbildning. Alltsamman i Yoga, oavsett stil syftar till att förena dig till en hel individ samt till ett med den universella livskraften eller vad vi väljer att kalla den kraft och intelligens som bygger upp allt liv och tillvaron. 

Yogisk filosofi och spiritualitet

Spiritualitet och religion är två vitt skilda saker. Den ena bygger på regler och förordningar och den andra på frihet och utveckling. Den yogiska filosofi yogaeleven tar del av är i mångt och mycket kopplat till Indisk religion men detta ses på från ett spirituellt och medvetet perspektiv. Eleven ser på filosofin utifrån människans och medvetandets potential och utveckling. Inte religiöst. Du kommer att få studera ett flertal olika spirituella böcker och ha hemuppgifter som stödjer dig att expandera ditt inre att omfatta mer av vår och existensens holistiska natur.

Din förmåga att lära ut yoga efter denna utbildning kommer att vara ett resultat av din egen unika resa.

Du kommer ha alla verktyg du behöver för att känna dig trygg med din yoga och i din roll som lärare och att hjälpa andra att känna och förstå vad Yoga kan göra för dem i deras dagliga liv.

Kursinnehåll 

Eftersom denna utbildning löper totalt över 18 månader (fördelat på 500 timmar tillsammans och 200 timmar självstudier och 50 timmar assisterande träning) har vi plats för en bred och gedigen kursplan. Undervisningen sker på svenska och engelska. Litteraturen för hemstudierna är mestadels på engelska, men vi underlättar inlärningen genom att först gå igenom på svenska vad veckans tema är, sedan blir det fördjupad hemuppgift på det till nästa träff. 

Nyckelord: Lärande och nyfikenhet, öppenhet, trygghet, kärlek, respekt och glädje.

Du lär dig flera nivåer av Hatha Yoga program och yogapositioner i olika utföranden beroende på personlig tillgänglighet. I utbildningen kommer vi att titta på korrekt utförande ur olika aspekter för att minska risker för skador. Du får också förståelse för och får lära dig yogaprogram för gravida och efter förlossningen. Du kommer även prova på och få kännedom om andra yogaformer såsom yinyoga, flow yoga pch core yoga.

Andningsövningar Du lär dig och utövar flera grundläggande andningsövningar.

Du lär dig och utövar meditation med fokus på närvaro i nuet, acceptans, kärleksfull vänlighet, tacksamhet. Meditationer i rörelse mm.

Djupavspänning/yogisk sömn. Korta och längre varianter av djup vila för kropp och sinne.

Samarbete och service till andra. 

Etik och filosofi samt intressant och relevant yogisk litteratur 

Applikation av ayurveda i yogan och i vardagslivet. Läran om yogisk mat som skonsamt balanserar, detoxar och befrämjar yoga och meditation…. mm..

Du lär dig om skelett, leder, muskler och palpation av musklernas ursprung och fästen, dess funktioner samt att terapeutiskt stretcha relevanta muskler. Detta ur ett yoga-perspektiv.

Du lär dig den svenska klassiska massagens grundgrepp och hur du behandlar muskler över rygg, axlar, nacke, ben och säte.. Med dessa färdigheter kan du som yogalärare ge enklare massagebehandlingar samt instruera dina elever i att ex massera varandra under ett yogapass.

Du lär dig leda grupper med förståelse för olika människors förmågor, individuella konstitutioner och eventuella begränsningar samt att utveckla din kommunikationsstil. Du lär dig här att kommunicera tryggt, inspirerande och ödmjukt samt grundläggande verbal och handfast fysisk så kallad ”hands-on” teknik för optimalt utförande av positioner och korrigering/justering i yogapositionerna. 

Personlig utveckling är en stor del av resan och en viktig bit i utvecklingen för yogalärare. Som yogalärare är det viktigt att ha en förståelse för den personliga resan som varje utövare av yoga kan genomgå. Denna förståelse utvecklar du som bäst genom att ha en förståelse för din egen resa. Med denna självförståelse kan du sedan målmedvetet uppnå mera balans i livets alla bitar.

Öppen kommunikation i grupp där alla deltagare tar del av att kommunicera öppet och fritt från hjärtat.

Innehåll Basutbildning 200 tim

Hatha yoga grundtekniker: Du lär dig olika färdiga program och du lär dig även att självständigt sätta ihop dina egna program anpassat till olika typer av grupper. Du lär att också tryggt kunna verbalt kommunicera yogapositionerna så att eleven inte behöver se på dig som lärare utan istället kan uppleva yogan inifrån. Detta ger dig som lärare möjligheten att röra dig runt i rummet och ägna dig mer åt justeringar/korrigeringar, sk ”hands on undervisning” där det behövs.

 • Kursplanering: bygga ett bra yoga program
 • Pranayama: andningstekniker
 • Meditation: olika meditationstekniker
 • Karmayoga
 • Yogafilosofi
 • Spirituell guidning
 • Core grundtekniker
 • Anatomi och Fysiologi
 • Egen yogaträning: 100 tim utöver de 200 tim lektionsbaserad tid
 • Kursdatum: Höst 2023

Innehåll Vidareutbildning 300 tim

Hatha yoga Vi fortsätter att expandera dina kunskaper om yogaasanas och mer avancerade yogaprogram både i bas och fortsättningsklasser. Du fortsätter att tryggt i gruppen lära dig att kunna verbalt kommunicera yogapositionerna och att nu börja vara med i grupper där du assisterar och hjälper till att korrigera (sk. hands on). 

 • Senioryoga
 • Gravidyoga och Yoga efter förlossningen
 • Fördjupning av Pranayama
 • Ayurveda
 • Chakrasystem
 • Mudras
 • Fördjupning av Meditation
 • Yoga Nidra
 • Spirituell utveckling
 • Stretching och Massagetekniker relaterade till yogaanatomi/fysiologi
 • Sjukdoms/Skadelära
 • Personligt ledarskap
 • Helhetsmodeller för hälsa
 • Marknadsföring
 • 100 tim egen yogaträning: utöver de 300 tim lektionsbaserad tid
 • 50 timmar assisterande träning som kan göras hos oss eller i andra hathayogaklasser (är utöver de 300 tim lektionsbaserad tid)  
 • Kursdatum: Vår 2024

När kan jag börja och vad krävs?

 • Kursstart Bas: 200-tim höst - 23
 • Kursstart Forts: 300-tim vår - 24


I Vidareutbildningen krävs att du gått basnivå hos Norrorts Yoga & hälsa.

Anmälan och frågor sker till info@norrortsyoga.se eller tel 0733169921

Schema

Så här kan en dag på yogalärarutbildningen se ut:

07.00 - 09.00 — Lektion
09.00 - 09.45 — Frukost
09.45 - 13.00 — Lektion
13.00 - 14.00 — Lunchrast
14.00 - 16.45 — Lektion

Ex ämnen: Yoga, Pranayama, Meditation, Teori & Praktik, Anatomi, Fysiologi, Sjukdomslära, Personlig utveckling & Sharing mm

Lärare på skolan

Jonathan Pritchard 
huvudlärare i hatha yoga, pranayama, meditation & Andlighet. Bodyworker.
Ulrika Norrgård
lärare i gravidyoga och yoga efter förlossningen
Daniel Ekholm
undervisar bland annat i anatomi, massage, terapeutisk stretching, personligt ledarskap och helhetsmodeller för hälsa
Johan Ringvall
SJUKDOMS/SKADELÄRA